(1)
АБЛАМСЬКИЙ, С.; ЛУК’ЯНЕНКО, С. ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. ВКАУ 2023, 28, 64-71.