АБЛАМСЬКИЙ, С., & ЛУК’ЯНЕНКО, С. (2023). ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ. Вісник Кримінологічної асоціації України, 28(1), 64–71. https://doi.org/10.32631/vca.2023.1.05