АБЛАМСЬКИЙ, С.Є., і С.В. ЛУК’ЯНЕНКО. 2023. «ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ». Вісник Кримінологічної асоціації України 28 (1):64-71. https://doi.org/10.32631/vca.2023.1.05.