АБЛАМСЬКИЙ, С. і ЛУК’ЯНЕНКО, С. (2023) «ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ», Вісник Кримінологічної асоціації України, 28(1), с. 64–71. doi: 10.32631/vca.2023.1.05.