[1]
С. АБЛАМСЬКИЙ і С. ЛУК’ЯНЕНКО, «ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ», ВКАУ, вип. 28, вип. 1, с. 64–71, Лип 2023.