(1)
КОБЗІНА, А. НЕКАРАЛЬНІ ПРИМУСОВІ САНКЦІЇ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ В НОРМАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ. ВКАУ 2024, 31, 32-44.