(1)
МУЗИЧУК, О. ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ. ВКАУ 2024, 31, 429-436.