[1]
А. ЯЩЕНКО і В. ПАВЛИКІВСЬКИЙ, «ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНА ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА ЗІ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ (WAR NEXUS): ПРОПОЗИЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ1 », ВКАУ, вип. 31, вип. 1, с. 116–129, Трав 2024.