[1]
Е. МУЗИЧУК, «АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ», ВКАУ, вип. 29, вип. 2, с. 189–199, Жов 2023.