КОБЗІНА, А. «НЕКАРАЛЬНІ ПРИМУСОВІ САНКЦІЇ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ В НОРМАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ». Вісник Кримінологічної асоціації України, вип. 31, вип. 1, Травень 2024, с. 32-44, doi:10.32631/vca.2024.1.02.