Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» входить до переліку наукових фахових видань України (юридичні науки, спеціальності – 081, 262), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доатора наук, кандидата наук та ступені доктора філософії, категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 р. № 768).

Том 28 № 1 (2023): ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ

Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» входить до переліку наукових фахових видань України (юридичні науки, спеціальності – 081, 262), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доатора наук, кандидата наук та ступені доктора філософії, категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 р. № 768).

Опубліковано: 29.07.2023

Переглянути всі випуски

Назва видання: українською мовою – «Вісник Кримінологічної асоціації України»; 
англійською – «Bulletin of Criminological Association of Ukraine».

Видавець: Харківський національний університет внутрішніх справ.

Crossref Sponsored MemberDOI: https://doi.org/10.32631.

Мови видання: українська, російська (змішаними мовами).

Періодичність: 3 рази на рік.

Головний редактор: БАНДУРКА Олександр Марковичпрезидент Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.

Склад редакційної колегії: ознайомитись.

Категорії читачів: науковці, юристи, курсанти, слухачі та студенти навчальних закладів МВС України, юридичних вищих  навчальних закладів та факультетів, працівники правоохоронних органів.

Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» видається з метою представлення результатів наукових досліджень для широкого ознайомлення, створення комунікативного простору між дослідниками, які фокусують свою увагу на фундаментальних та прикладних проблемах протидії злочинності кримінологічними, кримінально-правовими, кримінально-виконавчими та іншими засобами, а також наукового забезпечення практичної діяльності органів та підрозділів Національної поліції, сприяння реалізації правоохоронними органами державної політики у сфері протидії злочинності, налагодження творчих зв’язків з міжнародними кримінологічними організаціями та вивчення досвіду їх роботи, забезпечення додаткових можливостей для розвитку вітчизняної кримінології.