ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.А. ТЕРНАВСЬКА

Анотація

У статті подано опис і пояснення кримінально-правого змісту та
системи кримінальних правопорушень у сфері радіоекологічної безпеки.
Стверджується, що зазначена система є не простою сумативною
сукупністю елементів, а цілісною системою, функціонування якої має
сприяти забезпеченню кримінально-правовими засобами узагальненого
суспільно-корисного результату – радіоекологічної безпеки. Спільність
об’єкту посягання, а саме суспільних відносин у сфері радіоекологічної
безпеки, під якою варто розуміти стан захищеності довкілля та людини у
процесі використання ядерних установок і поводження з радіоактивними
матеріалами, який не допускає заподіяння ядерної шкоди та можливого
негативного радіаційного впливу, а також ряд загальних ознак і рис дають
підставу для виділення даних правопорушень у відносно самостійну групу, що
зумовлює потребу їх систематизацію з метою подальшого вдосконалення
відповідних кримінально-правових норм та практики їх застосування.
Проведений елементно-структурний аналіз дозволив окреслити коло
кримінальних правопорушень у сфері радіоекологічної безпеки, а також
здійснити їх класифікацію за об’єктивними (особливостями об’єкту,
способом вчинення) та суб’єктивними ознаками (суб’єктом вчинення,
суб’єктивною стороною).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТЕРНАВСЬКА, А. (2024). ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 80–91. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.06
Розділ
Статті