ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.Є. БЕРШОВ

Анотація

У статті зазначено, що під час досудового розслідування військових
злочинів слідчий стикається з необхідністю встановлення обставин, які,
своєю чергою, потребують знання багатьох аспектів урегулювання порядку
проходження військової служби та особливостей несення такої служби.
Встановлено, що під час розслідування військових злочинів з метою
встановлення обставин застосування та дій військових формувань,
відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних
документів використовуються спеціальні знання у формі залучення
експерта для проведення військової експертизи. З’ясовано, що у Науково-
методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових
експертиз та експертних досліджень не визначається та не наводиться
об’єкт військової експертизи. Наведено завдання військової експертизи.
Вказано, що перелік питань, що підлягають вирішенню під час проведення
військової експертизи, визначається у кожному конкретному кримінальному
провадженню з урахуванням наявних вихідних даних, тактичних завдань
розслідування та орієнтовного переліку питань, що вирішується під час
проведення вказаної експертизи. Підкреслено, що військова експертиза є
відносно новим видом судової експертизи. Зазначено, що у зв’язку з цим
науково-методичне забезпечення військової експертизи є недостатнім.
Наголошено, що з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення
військової експертизи та методики її проведення необхідно покращити
рівень нормативно-правового врегулювання судово-експертної діяльності в
цій сфері.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БЕРШОВ, Г. (2024). ВІЙСЬКОВА ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 239–245. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.18
Розділ
Статті