ТАКТИКА ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СЕКУСАЛЬНИМ НАСИЛЬСТВОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ПЧЕЛІНА
В.Б. ПЧЕЛІН

Анотація

Наголошено, що під час формування методики розслідування
кримінальних правопорушень, пов’язаних із сексуальним насильством,
обов’язково потрібно висвітлювати процесуальні та тактичні особливості
проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Обґрунтовано необхідність
виокремлення й характеристики особливостей проведення допиту під час
досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із
сексуальним насильством. Розкрито значення допиту під час досудового
розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із сексуальним
насильство. Зазначено, що процесуальний порядок проведення допиту під час
досудового розслідування досліджуваної категорії кримінальних
правопорушень визначений у ст. ст. 223–227, 232, 615 КПК України. З’ясовано,
що основною метою проведення допиту є отримання детальних і правдивих
показань від допитуваної особи, в мірі її обізнаності. З цією ціллю особа, яка
проводить допит, повинна встановити психологічний контакт з


допитуваним. Сформовано криміналістичні рекомендації щодо тактики
проведення допиту з урахуванням процесуального порядку проведення
допиту; властивих досліджуваній категорії протиправних діянь
закономірностей їх учинення та слідоутворення; процесуального статусу
допитуваної особи; займаної допитуваним позиції; обсягу обізнаності
допитуваної особи з приводу предмета допиту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЧЕЛІНА, О., & ПЧЕЛІН, В. (2024). ТАКТИКА ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СЕКУСАЛЬНИМ НАСИЛЬСТВОМ . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 264–275. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.21
Розділ
Статті