ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.В. МАРТИНЮК

Анотація

У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених було
аргументовано, що наукова спільнота, принаймні значна частина її
представників, переконані у тому, законодавчі засади національної безпеки в
цілому, і територіальної оброни зокрема потребують відповідного
доопрацювання, як на доктринальному, так і на законодавчому рівнях.
Спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного
законодавства, запропоновано власний підхід щодо напрямів удосконалення
адміністративного законодавства, яке регламентує забезпечення
територіальної оборони Національною гвардією України. З’ясовано, що
концептуальні засади забезпечення територіальної оборони НГ України – це
система найбільш важливих, основоположних ідей та принципів,
світоглядних позицій і переконань, що відображають консолідовану позицію
влади і громадянського суспільства щодо того, яку місію здійснює НГ України
у галузі забезпечення територіальної оборони, які виклики і проблемні
питання існують у цій сфері, які напрямки і перспективи їх подолання, а
також удосконалення та розвитку механізму досліджуваного забезпечення.
Встановлено, що важливим напрямком удосконалення
адміністративного законодавства, яке регламентує забезпечення
територіальної оборони Національною гвардією України, є визначення
матеріально-правових і процедурних засад організації та реалізації
механізму взаємодії НГ України з іншими суб’єктами публічної влади щодо
забезпечення територіальної оборони.
Узагальнено, що сучасний стан адміністративного законодавства, яке
регламентує забезпечення територіальної оборони НГ України слід
охарактеризувати як такий, що потребує подальшого доопрацювання і
вдосконалення, з метою забезпечення його актуальності та відповідності
нагальним потребам здійснення територіальної оброни. Підкреслено, що
запропоновані вище кроки не вирішують усіх існуючих проблем і недоліків, що
існують у адміністративно-правовому підґрунті механізму забезпечення НГ
України територіальної оборони, втім їх належна реалізація має значним
чином підвищити якість та результативність зазначеного забезпечення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАРТИНЮК, А. (2024). ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 410–418. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.35
Розділ
Статті