ТРУДОВИЙ ДОГОВІР В УМОВАХ СПРОЩЕНОГО РЕЖИМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К.В. КОСІНЦЕВ

Анотація

У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм
чинного законодавства, сформовано авторський щодо характеристики
трудового говору в умовах спрощеного режиму регулювання трудових
відносин. Сформульовано власний підхід щодо розуміння сутності та змісту
цієї категорії. Наголошено, що трудовий договір суттєво відрізняється від
категорії договору у загально-теоретичному змісті, що пов’язано із його
наступними ознаками: по-перше, трудовий договір передбачає угоду з
приводу виконання професійної, оплатної, трудової діяльності, здійснюваної
систематично на підприємстві, установі чи організації; по-друге, незмінними
в усіх випадках є сторони трудового договору – працівник та роботодавець,
які за рахунок укладення угоди вступають у трудові правовідносини та
визначають договором склад взаємних прав та обов’язків; по-третє,
трудовий договір є писаним документом, тобто, це юридичний акт, який має
зовнішнє вираження та структуру; він укладається відповідно до вимог
юридичної техніки; по-четверте, трудовий договір логічно вважати
«обмежено вільним», адже значна частина його змісту, форма, обов’язкові
умови, особливості використання в рамках окремих трудових правовідносин,
строки, гарантії укладення – прямо визначаються КЗпП, можуть бути
доповнені, але не порушені; по-п’яте, прямий та чіткий регламент має
порядок укладення, припинення та розірвання трудового договору, що
відбувається за наявності визначених КЗпП підстав.
Доведено, трудовий договір в умовах спрощеного режиму регулювання
трудових відносин - це особливий письмовий юридичний акт – угода між
працівником і роботодавцем за якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, а роботодавець – виплачувати працівникові
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОСІНЦЕВ, К. (2024). ТРУДОВИЙ ДОГОВІР В УМОВАХ СПРОЩЕНОГО РЕЖИМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 703–711. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.61
Розділ
Статті