АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Е.О. МУЗИЧУК

Анотація

У статті зазначено, що форми адміністративної діяльності, як і форми управлінської діяльності, знаходять своє втілення у діяльності суб’єктів, наділених державно-владними повноваженнями, які виступають обов’язковими учасниками адміністративно-правових відносин, у межах яких і реалізується адміністративна діяльність. Зазначено, що при визначенні конкретних адміністративних форм доцільно спиратись на особливості діяльності конкретних суб’єктів запобігання і протидії корупції, до кола яких нами віднесено Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Національне агентство з питань запобігання корупції, органи прокуратури України, Державне бюро розслідувань, місцеві та апеляційні суди, Верховний суд України, Вищий антикорупційний суд України. Сформовано авторський підхід до класифікації методів протидії корупції на публічній службі, зокрема за характером впливу ми поділяємо методи на превентивні заходи, а також репресивні заходи; за критерієм охоплення - на ті, що діють на індивідуальному рівні, а також на ті, що стосуються всієї системи публічної служби; за часовими - короткострокові та довгострокові заходи; за спрямованістю - внутрішні, а також зовнішні; залежно від місця та ролі у міжнародній діяльності - участь у міжнародних антикорупційних ініціативах, прийняття міжнародних стандартів протидії корупції, співробітництво з іншими країнами у сфері запобігання та протидії корупції; за організаційною ознакою - створення незалежних антикорупційних органів або служб, розробку етичних кодексів для публічних службовців, проведення антикорупційних навчань та тренінгів, створення механізмів звітності та перевірки фінансових декларацій, встановлення ефективних інструментів контролю за дотриманням етичних норм. Виокремлено перспективні напрямки вдосконалення адміністративних форм та методів протидії корупційним проявам у публічній службі, до яких віднесено оптимізацію штатів центральних апаратів органів державної влади, впровадження діджиталізованого, прозорого з максимальною фіксацією на всіх етапах конкурсного відбору на посади публічних службовців, впровадження електронного урядування та електронних сервісів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МУЗИЧУК, Е. (2023). АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ. Вісник Кримінологічної асоціації України, 29(2), 189–199. https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.14
Розділ
Статті