ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К.К. ГОВОРУЩАК

Анотація

У статті підкреслено, що неможливо вести мову про розвиток
тактико-криміналістичного забезпечення досудового розслідування без
з’ясування загальних положень криміналістичної тактики. Особливо,
враховуючи той факт, що на сьогодні дискусійним є питання щодо її
юридичної природи, що, своєю чергою, зумовлено відсутністю єдиних і чітких
поглядів щодо предмета криміналістичної тактики. Здійснено аналіз
наукових підходів до трактування криміналістичної тактики. З’ясовано, що
в змісті поняття «криміналістична тактика», в більшості випадків,
закладається й її предмет. Під останнім розглядають набір прийомів і
рекомендацій практичних дій щодо протидії злочинності. Запропоновано під
предметом криміналістичної тактики розуміти визначену в приписах
кримінального процесуального законодавства сукупність науково
обґрунтованих прийомів і рекомендацій, а також практичних дій
уповноважених суб’єктів спрямованих на забезпечення виконання завдань
кримінального провадження, попередження та протидії кримінальних
правопорушень. Під криміналістичною тактикою пропонується розуміти
самостійну частину науки криміналістики, що встановлює сукупність
визначених у положеннях кримінального процесуального законодавства
науково обґрунтованих прийомів, рекомендацій і практичних дій,
спрямованих збирання, накопичення, опрацювання, дослідження та
використання доказової інформації, здійснення впливу на поведінку особи, з
метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження,
попередження та протидії кримінальних правопорушень.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГОВОРУЩАК, К. (2024). ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 246–252. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.19
Розділ
Статті