ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЗЙОМКИ ТА ВІДЕОЗАПИСУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РЕЙДЕРСТВОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.А. ТЮЛЄНЄВ

Анотація

Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування
певною мірою зумовлено криміналістичним забезпеченням цієї діяльності.
Однією зі складових такого забезпечення є техніко-криміналістичне, яке
традиційно пов’язують із фотозйомкою, звукозаписом і відеозаписом, а
також використанням можливостей інформаційних систем та інших
технічних засобів, використання яких пристосовано до потреб
кримінального судочинства. В юридичній літературі вагому увагу
приділяють визначенню правових і організаційних засад здійснення слідчої
фотозйомки, звуко- та відеозапису, та попри наукову розробленість
окресленої проблематики, слід констатувати, що їм притаманна певна
специфіка, що зумовлена категорією кримінальних правопорушень щодо яких
відкрито провадження. Так і особливості техніко-криміналістичного
забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із
рейдерством доки не знаходили свого висвітлення в юридичній літературі.
Ураховуючи те, що протидія кримінальним правопорушенням цього виду є
одним із пріоритетних завдань діяльності багатьох державних органів,
мету статті сформульовано як визначення особливостей застосування
слідчої фотозйомки, звуко- та відеозапису під час проведення слідчих
(розшукових) і процесуальних дій у кримінальних провадженнях щодо
розслідування рейдерства.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТЮЛЄНЄВ, С. (2024). ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЗЙОМКИ ТА ВІДЕОЗАПИСУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РЕЙДЕРСТВОМ . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 315–324. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.26
Розділ
Статті