ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.М. МЕЛЬНИК

Анотація

У статті наголошено на тому, що принцип – це основна ідея, яка
лежить в основі певної системи, теорії, методу або дії. Це невід'ємна
складова будь-якого концептуального фреймворку, яка визначає основні
правила, стандарти або принципи, що спрямовують поведінку, рішення чи
функціонування системи. Принцип може виступати базовою концепцією, яка
визначає основні способи дії в певному контексті. Він може бути
застосований в різних сферах, включаючи науку, технології, філософію,
мораль, управління та інші сфери життя. Зазначено, що принцип
юридичного супроводження статутної діяльності закладів вищої освіти – це
принцип, що передбачає створення правових умов, механізмів та
інструментів для забезпечення законності та безпеки в сфері освіти.
Стверджується, що у царині принципів юридичного супроводження
статутної діяльності закладів вищої освіти доцільно виокремити принцип
законності, що передбачає дотримання вимог усіх законів та підзаконних
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність закладу вищої
освіти; принцип прозорості, що відображається у доступності та
відкритості інформації про правові аспекти діяльності закладу вищої освіти
для всіх зацікавлених сторін; принцип індивідуального підходу; принцип
професіоналізму та компетентності юридичного супроводження
статутної діяльності закладів вищої освіти; принцип конфіденційності в
ході вирішення окремих питань; принцип системності та цілісності, який
означає, що юридичні дії та рішення повинні бути вписані в загальний
стратегічний план та враховувати взаємозв'язок різних аспектів діяльності
закладу вищої освіти; принцип превентивної активності, який полягає в
тому, щоб не лише реагувати на актуальні правові проблеми, а й уникати їх виникнення шляхом прогнозування потенційних ризиків та прийняття
відповідних запобіжних заходів; принцип ефективності та економічної
доцільності; принцип гнучкості та адаптивності; принцип етичності та
відповідальності. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕЛЬНИК, Т. (2024). ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 586–596. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.51
Розділ
Статті