ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ1

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Д.І. КЛЕПКА
Д.І. НОВІКОВ

Анотація

Стаття присвячена питанням забезпечення прав потерпілих під час
розслідування воєнних злочинів. Автори наголошують на необхідності
запровадження в Україні у розслідуванні воєнних кримінальних
правопорушень принципів «потерпіло-орієнтованого» підходу. Орієнтований
на потерпілого підхід в кримінальному процесі означає, що система
правосуддя приділяє особливу увагу потребам та інтересам жертв злочинів.
Цей підхід ставить жертву у центр уваги, а не обмежується лише покаранням винуватців. Таким чином, «потерпіло-орієнтований» підхід
спрямований на створення більш справедливого та людського середовища в
кримінальному правосудді, де увага не обмежується лише правами
обвинувачених, а також приділяється увага потребам та правам жертв
злочинів. Основні аспекти вказаного підходу в кримінальному правосудді
включають: забезпечення жертв інформацією про стан справи,
розслідування та судовий процес та їх активне залучення під час
кримінального провадження; надання всебічної підтримки (психологічної,
соціальної тощо) жертвам та вжиття заходів для їх безпосереднього
захисту; забезпечення можливості для відшкодування матеріальної та
моральної шкоди, заподіяної жертві внаслідок злочину; створення
можливості для участі жертв у прийнятті рішень, пов'язаних зі справою,
таких як угода про визнання вини або вибір покарання; забезпечення
справедливого покарання злочинцям з урахуванням потреби відновлення
прав жертви злочину. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КЛЕПКА, Д., & НОВІКОВ, Д. (2024). ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ1 . Вісник Кримінологічної асоціації України, 31(1), 253–263. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.20
Розділ
Статті